YAYOI - März

弥生 Yayoi. ya oder iya ist ein Präfix und bedeutet "viel, zunehmend", häufigste Lesung ist SEI, wird hier OI gelesen, ist Leben, Geburt, wachsen. 弥生 Yayoi: stark wachsen. Yayoi ist der Monat, wo die gesamte Vegetation wieder hervorschießt.

Andere Bezeichnungen

Sakuratsuki 桜月 Monat der Kirschblüten

Hanatsuki 花月 Blüten - Monat
Hanamitsuki 花見月 Monat der Blütenschau
Momotsuki 桃月 Pfirsich - Monat (Monat der Pfirsichblüte)
Haruoshimizuki 春惜月 Monat des verschwenderischen Frühlings
Hanastutsuki 花津月 Blüten - Hafen Monat
Sahanasatsuki 早花咲月 Monat der früh blühenden Blumen
Yumemitsuki 夢見月 Traum - sehen Monat
Kurenoharu 晩春 eine andere Lesung ist BANSHUN, wörtlich: Abend-Frühling; Spät-Frühling
Shimeirotsuki 染色月 Shime - iro: Farbflecken; Monat der Farbflecken
Hiinatsuki
Kishun 李春 normale Lesung: Ri-Shun, Pflaumenfrühlung
Boshun 暮春 Leben-spendender Frühling

Haupt-Gebräuche

Rikyû ki (Sôke) Todestag von Rikyû

Tokyô Tôki Kôshûkai Tokyo-Winter-Kursus

Shunki Kôshûkai Frühjahrskursus

Hina Matsuri Mädchenfest

Omizutori Gebräuche v. Todaiji - Tempel. Nigatsu-Do, das Wasser von Wakasai (Brunnen)

Wird am 13. März, (nach dem alten Kalender) vor der Morgendämmerung entnommen.

Nehan e Feierlichkeit- Nirvama / Tod-Eintritt von Sakuson / Buddha

Ikuta Jinja Kencha Shiki Ikuta - Schrein / Teegabe -Zeremonie

Ooishi ki (Trauer) Feier von Ooishi (Todestag)

Haru no higane Higane = Jenseits ( = Nehan = Nirvana) - Begegnug im Frühjahr
buddhistische Angelegenheiten, die in Higan 7 Tage durchgeführt werden.

Tsurigama hängende Eisenkanne

Noten

Omizu okuri Wasser-Beschickung

Hira hakkô

Chabana
Kibushi, Rengyô, Hansaku, Baimo, Tosamitsuki, Boke, Nanohana, Shidareyanagi, Ogatama,
Sanshuyu, Shiromokuren, Mitsumata, Yukiyanagi, Hyûgamitsuki, Yamahan no Ki, Shiramine Tsubaki,
Yuki Tsubaki, Kochô wabisuke Tsubaki, Hashibami, Akashigata Tsubaki

Chagashi

Tee / Kekse / Kuchen
Hikisengiri, Harugasumi, Hatsuzakura, Haru no ni, Yomogi Mochi, Yamaji no haru, Aoyanagi,
Kyokusui, Harukaze, Chôji Mochi, Seiôbo, Warabi Mochi, Wakakusa, Hanaita daki, Hishi,
Saika no tsuki, Kaitsukushi, Chiyo no kobushi, Dohitsu, Warabi musubi, Haru no ogawa,
Sawarabi, Hishimochi, Kusamochi, Harukazebeni, Chô, Momo no Hana, Sanchitose, Warabi hanju,
Natane Kinton, Hina arare

Mei Inschrift


Aoni yoshi, Akebono, Maraka, Oboro, Omoide, Kagero, Kasumi, Keisetsu, Gonin bayashi, Saho hime,
Shi o hi, Sudachi, Tsukushi, Tsubomi, Tsumikusa, Nagashi bina, Nodoka, Hana, Hanagoyomi,
Hanadayyori, Hana no kage, Haru Kaze, Haru no umi, Haru no Tsuki, Hikari, Hinamatsuri,
Hina no yoi, Bonbori, Miidera, Momo no Hana, Yanagi no ito, Yayoi, Ryûshoku, Warabi

Kisetsu no Kotoba Jahreszeiten-Worte
Kyokusui, Yanagi no Kazura, Tôsei, Itoyû, Kigan, Momo ni Hi, Hinaosame, Warabikari,Oboro,
Tsumikusa, Kinagashi